Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

O mnie

Dziedziny aktywności zawodowej:
 • drgania i hałas w środowisku,
 • wibroakustyka stosowana,
 • wibroakustyka okrętowa,
 • ochrona wibroakustyczna maszyn i urządzeń,
 • promieniowanie akustyczne drgających struktur,
 • analiza wektorowa i wizualizacja przestrzennych pól akustycznych,
 • modelowanie zjawisk akustycznych,
 • wykorzystanie technik anemometrii laserowej w akustyce.

Wybrane osiągnięcia naukowe i techniczne:
 • Budowa przenośnego systemu do pomiarów natężenia dźwięku.
 • Projektowanie oraz tworzenie Laboratorium Akustycznego Laserowej Anemometrii Obrazowej.
 • Wykorzystanie technik anemometrii laserowej w badaniach zjawisk akustycznych
 • Wykorzystanie metody najmniejszych kwadratów w procesie kalibracji przetwornika prędkości cząstki akustycznej.

Dorobek naukowy:
 • udział w projektach badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzonych w ZWS pod kierownictwem Prof. Dr hab. inż. Stefana Weyny:
      - Energetyczne badania przestrzennych efektów akustycznych w polu bliskim źródeł rzeczywistych
      - Badania wektorowych efektów dynamicznych w akustycznym polu przepływowym
      - Hybrydowe metody numerycznego modelowania przepływów akustycznych i ich weryfikacja eksperymentalna
 • Grant organizacji The European Acoustics Association na udział w szkoleniu EAA Summer School 2010
 • Grant organizacji European Cooperation in Science and Technology na udział w konferencji EAA EUROREGIO 2010
 • referaty w materiałach konferencyjnych – 7