Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenia dla studentów

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych dla studentów Inżynierii Środowiska odbędzie się dnia 19.06.2013r. na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu o godzinie 16:15 w sali 116.

Zagadnienia:
 • defnicja dźwięku
 • definicja hałasu
 • definicja częstotliwości
 • ciśnienie akustyczne
 • poziom ciśnienia akustycznego
 • mikrofon pojemnościowy - schemat i zasada działania
 • układ pomiarowy (tor nadawczy i odbiorczy do pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego z analizą częstotliwości)
 • minimalne odległości mikrofonu od źródeł czynnych i biernych w trakcie pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach zamkniętych
 • zasada ustalania wysokości punktu pomiarowego w trakcie pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach zamkniętych
 • izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych - definicja, wyznaczanie izolacyjności na podstawie pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego, niezbędne pomiary do wyznaczenia izolacyjności przegrody
 • budowa i zasada działania piezoelektrycznego akcelerometru
 • układ pomiarowy do pomiaru poziomu przyspieszenia w ruchu drgającym
 • jakie typy przedwzmacniaczy mogą być wykorzystywane w układzie do pomiaru poziomu przyspieszenia w ruchu drgającym?
 • sposoby mocowania akcelerometrów